LIBERO

У адвоката є основна форма капіталу – його репутація.

Професійне

Адвокатське об’єднання

Команда адвокатів професіоналів, яка веде успішний юридичний бізнес в Україні понад 5 років, шляхом надання комплексної правової підтримки та юридичних послуг високої якості.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» об’єднує адвокатів різних спеціалізацій (один адвокат не може бути відмінним фахівцем одночасно у всіх областях права).

Головний принцип роботи об’єднання — захист інтересів клієнта.

Партнерами нашого об’єднання є кваліфіковані аудитори та бухгалтера (CAP рівень міжнародної сертифікації).

Як ми працюємо

Адвокатське об’єднання «LIBERO» індивідуально, змістовно та креативно підходить до кожного окремого кейсу та завжди допоможе захисти Ваші порушені права та інтереси!

Завдяки плідній співпраці з економістами високого рівня, маємо можливість як попередити ризики бізнесу, так і запропонувати реальний та дієвий алгоритм вирішення нестандартних ситуацій. Наразі, великий та середній бізнес все частіше обирають компетентне супроводження поточної господарської діяльності, з метою уникнення або мінімізації ризиків в майбутньому вирішувати питання законності в судах в межах господарських, податкових та кримінальних проваджень.

Маємо досвід надання правової допомоги у всіх галузях права і комплексного супроводження бізнесу. Укладання договору з адвокатом об’єднання, забезпечить Вам участь компетентного спеціаліста при проведенні будь-яких перевірок контролюючих органів та при проведенні слідчих дій цілодобово.

Організаційна форма роботи адвокатів об’єднання дозволяє широко використовувати для захисту інтересів клієнтів професійні права адвоката, які передбачені у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також гарантує нашим клієнтам винятковий рівень конфіденційності та додаткові переваги встановлені Правилами адвокатської етики.

Головна

Договірна робота

Розробка індивідуальних договорів, контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, які максимально захистять бізнес інтереси Клієнта. 

Докладніше

Правовий аналіз проекту договору, що запропонований Клієнту контрагентом, з виявленням всіх ризиків для Клієнта. Пропозиція протоколу узгодження розбіжностей;

Об’єднання поводить аналіз «ризиків» роботи з новим контрагентом, на предмет виключення «бізнес-шахрайства» та надійності. При цьому, оцінка ризиків відбувається за основними категоріями: наявність або відсутність судових справ, виконавчих проваджень, наявність кримінального переслідування та інше.

Аналіз договорів, узгодження і складання попередніх договорів (протоколи про наміри, меморандуми тощо);

Аналіз наданих проектів договірної документації (контракти, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо) на відповідність нормам законодавства, відображення реальних взаємовідносин між Клієнтом та контрагентами, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань тощо;

Розробка договірної документації (договорів, контрактів, додаткових угод, додатків до них та ін.), протоколів розбіжностей тощо;

Аналіз та доопрацювання існуючих договорів, внесення змін до діючих договорів тощо.

Участь у справах про визнання договору в цілому, або його частини  — недійсними. Стягнення заборгованості за укладеними договорами. Примусове виконання умов договору та ін.

Ми у найкоротший строк надамо кваліфіковані юридичні послуги з метою захисту Вашого бізнесу.

Цивільні, сімейні та трудові правовідносини

Послуги щодо консультування та здійснення представництва інтересів Клієнта з різних питань спадкування, а також цивільного, сімейного, трудового права.

Докладніше

вирішення сімейних конфліктів, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, розподіл майна;

встановлення, позбавлення (відновлення) батьківських прав;
— консультації щодо спадкування за законом, за заповітом, оформлення спадщини, вирішення спадкових спорів щодо визнання права власності на майно в порядку спадкування тощо;

— супроводження різного роду спорів в рамках трудового законодавства: стягнення заборгованості, поновлення порушених прав найманих працівників тощо, консультування з питань трудового законодавства.

— супровід спорів про визнання права власності на житлове приміщення, про усунення перешкод у користуванні житлом, про встановлення порядку користування житлом, визнання правовстановлюючих документів на нерухоме майно недійсними, відновлення правовстановлюючих документів тощо.

Адвокати об`єднання швидко та професійно допоможуть  в реалізації Ваших прав сімейних, цивільних та трудових спорах.

Земельні правовідносини

Об’єднання надає комплекс послуг щодо консультування та здійснення представництва інтересів своїх Клієнтів по вирішенню земельних спорів.

Докладніше

Ми забезпечимо Вас правовою підтримкою на будь-якій стадії процесу відводу земельної ділянки, допоможемо оформити речове право на землю, кваліфіковано представимо Ваші інтереси у всіх державних структурах та перед третіми особами, надамо вичерпні відповіді на запитання, що виникатимуть у в процесі оформлення прав на землю, зокрема:

— надання консультацій з питань реалізації права на землю;

— повний юридичний супровід процедури відводу земельної ділянки «під ключ» та оформлення речових прав на землю;

— підготовка проектів договорів щодо землі, юридичний супровід процесу їх укладення;

— правова експертиза правовстановлюючих документів на право користування землею;

— представництво інтересів клієнта в компетентних органах влади з питань реалізації прав на землю;

— підготовка позовних заяв у спорах, що виникають в процесі реалізації права особи на землю;

— судовий захист у спорах, що виникають з земельних правовідносин.

Адвокати об`єднання швидко та професійно допоможуть  в реалізації Ваших прав у галузі земельних правовідносин.

Послуги у сфері кримінально-правового захисту

Нейтралізація та усунення кримінально-правових ризиків ведення бізнесу. Забезпечення адвокатського захисту та супроводу під час проведення правоохоронними та контролюючими органами оперативно-розшукової діяльності.

Докладніше

Захист інтересів Клієнта під час розгляду та перевірки органами дізнання, досудового слідства та прокуратури обставин, викладених в заяві.

Організація комплексних правових заходів захисту інтересів бізнесу (компаній) під час розслідування кримінального провадження на досудовому слідстві.

Організація комплексних правових заходів на стадії судового розгляду кримінального провадження.

Захист законних прав затриманих та ув’язнених, що перебувають в слідчому ізоляторі та ізоляторі тимчасового утримання, вжиття заходів щодо звільнення осіб з-під варти.

Захист боржників у цивільних та господарських відносинах, до яких неправомірно вживаються заходи кримінально-правового тиску з метою примушування до виконання/відмови від виконання зобов’язань.

Захист від тиску з боку правоохоронних органів.

Маємо досвід участі у кримінальних процесах як на стороні обвинуваченого так і потерпілого.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» це Ваш особистий помічник, від свавілля та беззаконня правоохоронних, контролюючих органів та державних установ. Наш обов’язок – комунікація з ними. Ми захистимо інтереси компанії, її ділову репутацію й інтереси власників бізнесу та громадянина.

Реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських об’єднань, офіційних представництв нерезидентів в Україні

У разі, якщо Клієнт має бажання зареєструвати бізнес, ми можемо запропонувати різноманітні послуги, що охоплюють в цілому, або супроводжують окремі реєстраційні та дозвільні процедури.

Докладніше

Це включає:

— підготовку установчих документів, допомога у визначенні організаційної форми юридичної особи;

— супроводження державної реєстрації юридичної особи «під ключ»;

— включення відомостей до Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

— супроводження реєстрації змін до установчих документів юридичної особи: найменування, місцезнаходження, складу засновників, розміру статутного капіталу, видів діяльності, приведення статуту у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

— супроводження реєстрації до відомостей Єдиного державного реєстру юридичної особи;

— супроводження припинення діяльності юридичних осіб у зв’язку з ліквідацією, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, а також на підставі рішення суду;

— державна реєстрація фізичної особи – підприємця, в тому числі змін до відомостей про фізичну особу – підприємця в Єдиному державному реєстрі: адреси, прізвища, ім’я, по-батькові, КВЕД;

— супроводження припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

— отримання відомостей з Єдиного державного реєстру для фізичної особи – підприємця та юридичної особи.

— супроводження відкриття рахунків в банківських установах України;

— супроводження виготовлення печаток та штампів;

— акредитація суб’єкта господарювання в митних органах України.

— послуги з супроводу реєстрації в Державному реєстрі свідоцтв України знаків для товарів і послуг відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ін.;

— отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності, ліцензію на продаж алкоголь та ліцензію на продаж тютюнових виробів.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» у найкоротший строк надасть кваліфіковані юридичні послуги з метою задоволення всіх Ваших вимог.

Господарські спори

Адвокати об’єднання надають послуги у сфері господарських правовідносинах щодо стягнення заборгованості, укладення, розірвання, визнання недійсними господарських договорів, визнання права власності на майно, витребування майна із чужого незаконного володіння та інші види правової допомоги.

Докладніше

А також інші послуги:

— кваліфіковані консультації;

— абонентське обслуговування клієнтів;

— складання процесуальних документів (позовна заява, відзив, клопотання);

— представництво інтересів клієнта в судах всіх інстанцій;

— представництво інтересів клієнта у виконавчій службі; комплексне ведення справ.

Об’єднання допоможе припинити невигідні Клієнту умови співпраці з бізнес партнером, посприяє вчасному отриманню дозвільної документації, поверненню коштів та відшкодуванню Клієнту збитків. Стягне у судовому порядку втрачену вигоду, відновить та збереже репутацію бізнесу й особистого бренду Клієнта.

Переваги професійного юридичного абонентського обслуговування:

Багатофункціональність послуг;
Максимальна швидкість виконання поставлених завдань;
Ефективне вирішення будь-яких питань у сфері правових відносин;
Спрощення планування бюджету за рахунок фіксованої абонентської плати;
Своєчасне отримання юридичної допомоги, що дозволяє уникнути глобальних проблем бізнесу у майбутньому.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» сформує індивідуальний пакет абонентського юридичного обслуговування виходячи з потреб та побажань саме Вашого бізнесу!

Допомога при ДТП, оскарження постанов про притягнення учасника дорожнього руху до адміністративної відповідальності

Своєчасна допомога адвоката дозволяє заощадити не тільки нерви і час, але і гроші, так як через неповну, невірну інформацію, учасники ДТП можуть отримати відмову в отриманні страхової компенсації або відшкодування збитків.

Докладніше

Адвокат також необхідний при оскарженні постанов патрульної поліції про порушення правил дорожнього руху, ПДД. Крім того, адвокат по ДТП може допомогти при розгляді справи про позбавлення водійського посвідчення, при заподіянні шкоди здоров’ю потерпілому і в багатьох інших випадках. Забезпечимо виїзд адвоката на місце події, що надасть гарантію правильного складання документів, та допоможе у подальшому захисті прав Клієнта, унеможливить маніпуляції представників патрульної поліції та інших учасників ДТП.

Ми надаємо такі юридичні послуги:

— надання професійної консультації з питань процедури відшкодування моральної і матеріальної шкоди в результаті ДТП;

— стягнення страхових виплат, ведення переговорів зі страховими компаніями, зміна і розірвання договорів страхування;

— стягнення матеріального збитку і моральної шкоди внаслідок ДТП;

— оскарження незаконних рішень про визнання особи винною у ДТП;

— допомога в поверненні водійського посвідчення;

— представництво інтересів потерпілого в ДТП;

— представництво інтересів потерпілого і винного в ДТП у кримінальному процесі;

— допомога в організації проведення експертизи для визначення суми моральної та матеріальної шкоди при ДТП, а також для визначення особи винного в ДТП.

— скасування штрафу (оскарження протоколу та/або постанови в суді);

— оскарження дій чи бездіяльності працівників патрульної поліції;

— весь комплекс інших юридичних послуг.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» захистить Ваші майнові та особисті права та інтереси !

Аудит та бухгалтерська діяльність

Об’єднання також надає повний спектр аудиторських послуг на високому професійному рівні. Партнери об’єднання є сертифіковані аудитори зі значним практичним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподатковування та фінансів. 

Докладніше

Партнери об’єднання є сертифіковані аудитори зі значним практичним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподатковування та фінансів. Кваліфікація фахівців у сфері аудиту підтверджена сертифікатами Аудиторської палати України, Асоціацією сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів (CAP)

Ми пропонуємо Вам:

— допомогу у формуванні облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування;

— постановку бухгалтерського обліку при створенні і реорганізації підприємства;

— відновлення бухгалтерського обліку;

— своєчасну обробку і систематизацію первинних документів;

— супровід у веденні бухгалтерського обліку;

— своєчасне складання та подання фінансової, статистичної, податкової, або іншої звітності;

— консультування в галузі оподаткування і бух обліку;

— супутні бухгалтерські послуги.

Переваги, які ви отримуєте, коли доручаєте ведення бухгалтерського обліку професіоналам:

— економія часу, витрат і зусиль на пошуки кваліфікованого бухгалтера;

— економія, яка пов’язана з відсутністю необхідності організовувати робоче місце бухгалтера або цілої бухгалтерської служби. Обробка інформації та підготовка звітності виконується на робочих місцях компанії;

— Вас не будуть турбувати лікарняні або відпустки бухгалтера, ніхто не проситиме відгул. Тим більше, ніхто не звільниться перед приходом перевіряючих органів. Всі ці питання вирішуються всередині компанії і жодним чином не стосуються клієнтів, які постійно отримують якісне і своєчасне бухгалтерське обслуговування і супровід;

— наші бухгалтери постійно можуть проконсультуватися у наших же аудиторів чи адвокатів, що дає додаткові гарантії правильності прийнятих ними рішень. Вас же це не зобов’язує до додаткових витрат, як це було б у випадку роботи «свого» бухгалтера.

Додаткові послуги, які наші фахівці можуть виконати за окрему плату:

— бухгалтерська експертиза договорів та пов’язаної документації;

— ведення зарплатного та кадрового обліку;

— участь у інвентаризаціях;

— участь у перевірках контролюючих органів;

— аналіз (аудит ) та відновлення бух обліку за минулі періоди.

Вартість бухгалтерських послуг у кожному випадку встановлюється індивідуально, в залежності від розміру бізнесу, кількості бухгалтерських операцій, виду діяльності, кількості працюючих, місцезнаходження, необхідності ведення кадрової документації тощо.

Адвокатське об’єднання «LIBERO» здійснить якісний аудит та бухгалтерські послуги, допоможе оцінити ефективність системи управління компанією, а також визначить й мінімізує потенційні ризики під час ведення Вашого бізнесу.  

Корисні матеріали

Головна

Судова влада України

Реквізити для сплати судового збору, формування квитанції або онлайн сплати.

Верховний Суд

  • Апеляційні загальні суди. Місцеві загальні суди.
  • Апеляційні господарські суди. Місцеві господарські суди.
  • Апеляційні адміністративні суди. Місцеві адміністративні суди.

Контакти

Київ, Україна

Щодня: з 9:00 до 18:00

Юридична консультація